Spelevinken Förskola Ekonomisk Förening

Spelevinken Förskola
Betselvägen 10
857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-563939

Mail: forskolan@spelevinken.com

Intresseanmälan till barnomsorgsplats på Spelevinken görs via    mail, eller per telefon direkt till oss.

Dessa uppgifter behöver vi

Namn, adress, telefonnummer, personnummer på barn och vårdnadshavarna. Omfattning på platsen (heltid, deltid, endast allmän förskola eller plats för barn till arbetslös eller föräldraledig) Glöm inte att uppge önskat startdatum!