Spelevinken Förskola Ekonomisk Förening

 

En personalkooperativ förskola där barn, personal och föräldrar trivs.

SPELEVINKEN LOGGA02

År 2004 tog Carola, Jeanette och Marie beslutet att starta en personalkooperativ förskola.

Vi ville öppna en förskola med små barngrupper. Känna att vi hinner med att se alla barn varje dag och kunna åka till stan med bussen, eller ta en spontan utflykt till skogen.

Vår ambition var att föräldrar och barn skulle få en familjär känsla när de klev in på vår förskola.

Vi ville ha en kortare beslutsväg vid inköp, personalfrågor etc.

Genom Kooprativ utveckling, nuvarande Coompanion, och KFO fick vi
hjälp att starta en Ekonomisk Förening.

Året därpå, 2005 den 7 september, började Spelevinkens första barnkull.

Förskolan har nu växt till tre avdelningar med en kokerska och sju pedagoger. Vi har behållit vår ursprungstanke med små barngrupper och får ofta höra av besökare att vi har en unik, varm och trevlig atmosfär på förskolan.

Artikel från April 2005 Sundsvalls tidning

Artikel från September Sundsvalls tidning

Tillbaka