Förskolan
© Spelevinken Förskola Ekonomisk Förening

Kontakt

Spelevinken Förskola 

Ekonomisk Förening

Betsel vägen 10 857 50 Sundsvall Telefontider 7.00 - 17.00 Tel nr 060  - 56 39 39 forskolan@spelevinken.com Förskolechef Carola Lidström Tel 076 - 802 47 14

Synpunkter/Klagomål

Har ni synpunkter? Maila då till oss på forskolan@spelevinken.com

Ansökan om förskoleplats

Intresseanmälan till förskoleplats på Spelevinken görs lättast via mail. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna hantera ansökan: Namn, adress, telefonnr, barn och vårdnadshavarnas personnummer Skriv om ni söker heltid, deltid, endast allmän förskola eller plats för barn till arbetslös eller föräldraledig. Glöm inte att ange önskat startdatum.

Länkar

Sundsvalls kommun Håll Sverige Rent, Grön Flagg Kulturmagasinet
Spelevinken
Förskolan Spelevinken
© Spelevinken Förskola Ekonomisk Förening

Kontakt

Spelevinken Förskola 

Ekonomisk Förening

Betsel vägen 10 857 50 Sundsvall Telefontider 7.00 - 17.00 Tel nr 060  - 56 39 39 forskolan@spelevinken.com Förskolechef Carola Lidström Tel 076 - 802 47 14

Synpunkter/Klagomål

Har ni synpunkter? Maila då till oss på forskolan@spelevinken.com

Ansökan om förskoleplats

Intresseanmälan till förskoleplats på Spelevinken görs lättast via mail. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna hantera ansökan: Namn, adress, telefonnr, barn och vårdnadshavarnas personnummer Skriv om ni söker heltid, deltid, endast allmän förskola eller plats för barn till arbetslös eller föräldraledig. Glöm inte att ange önskat startdatum.

Länkar

Sundsvalls kommun Håll Sverige Rent, Grön Flagg Kulturmagasinet