Förskolan
© Spelevinken Förskola Ekonomisk Förening

Om förskolan

Spelevinken drivs sedan 2005 av tre pedagoger i en ekonomisk förening. Förskolan firar sin årsdag den 7 september. Under årens lopp har fler pedagoger, kokerska och städpersonal anställts. Nu är det totalt 11 personer som arbetar på Spelevinken och här finns varje år ca 36 barn med sina familjer.

På Spelevinken finns tre avdelningar

Knatten  som har barn i åldrarna 1-2 år. På Knatten finns 7-8 barn och 2 pedagoger. Krabaten har barn i åldrarna 2-4 år. Där finns 12-15 barn och 3 pedagoger. Filuren har barn i åldrarna 3-5 år. På Filuren finns 15-18 barn samt 3 pedagoger.

Dagsrutiner

07.00 Spelevinken öppnar 07.45 Frukost 08.30 Utelek Planerade aktiviteter 10.00 Frukt 11.00 Knatten och Krabaten äter lunch 11.40 Filuren äter lunch Lugna aktiviteter/Vila 14.00 Mellanmål, mjölk och smörgås 15.00 Alla avdelningarna träffas och är tillsammans ute på gården 16.00 Fruktstund 17.00 Spelevinken stänger

Kost

Vår kokerska lagar näringsrik och god mat och vi ser måltiderna som viktiga stunder på dagen. Att brödet är hembakt och maten lagas från grunden är naturligt för oss. Vi strävar efter att göra ekologiska och närproducerade inköp. Färsk frukt och grönsaker serveras dagligen. Barn som äter specialkost lagas det särskild mat till. På Spelevinken vill vi ha lugna och trevliga måltidsstunder då vi kan samtala med varandra. Samtalen handlar bland annat om mat och om matens betydelse för hälsan. Vi uppmuntrar barnen att smaka på allt men har inga krav på tomma tallrikar. Barnen har rätt att själva säga ifrån om de är mätta eller inte tycker om. De tränar på att dela/skala/bre/hälla och att lägga upp mat, be om mer på ett artigt sätt och att skicka till sina kamrater.

Lokalvård och Hygien

Lokalerna städas regelbundet. Vi försöker hålla nere användningen av kemikalier och använder miljövänliga preparat. När vi gör inköp av förbrukningsmaterial såsom näsdukar, pappershanddukar, toalettpapper osv söker vi miljövänliga alternativ.

Sekretess

All personal som arbetar inom förskolan har tystnadsplikt enligt Sekretesslagen. Det betyder att personalen inte får föra vidare känslig information om något barn eller förälder till andra.

Anmälningsplikt

Vi har också anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa enligt Socialtjänstlagen. Då måste personalen kontakta myndigheterna.

Vikarier och tillfällig personal/elever

Personal som anställs på Spelevinken uppvisar enligt lag ett oklanderligt utdrag ur belastningregistret. Det bevisar att personalen inte dömts till brott mot barn under det senaste året. Även vuxna elever och andra vuxna som är på förskolan för att ex praktisera eller har arbetsmarknadpolitisk åtgärd måste uppvisa ett godkänt utdrag. Vi anlitar i första hand vikarier som känner barnen och vet hur vår verksamhet fungerar. Allt för att rutiner och vardag ska upplevas så vanligt som möjligt även när någon pedagog är borta.
Spelevinken
Förskolan Spelevinken
© Spelevinken Förskola Ekonomisk Förening

Om förskolan

Spelevinken drivs sedan 2005 av tre pedagoger i en ekonomisk förening. Förskolan firar sin årsdag den 7 september. Under årens lopp har fler pedagoger, kokerska och städpersonal anställts. Nu är det totalt 11 personer som arbetar på Spelevinken och här finns varje år ca 36 barn med sina familjer.

På Spelevinken finns tre

avdelningar

Knatten  som har barn i åldrarna 1-2 år. På Knatten finns 7-8 barn och 2 pedagoger. Krabaten har barn i åldrarna 2-4 år. Där finns 12-15 barn och 3 pedagoger. Filuren har barn i åldrarna 3-5 år. På Filuren finns 15-18 barn samt 3 pedagoger.

Dagsrutiner

07.00 Spelevinken öppnar 07.45 Frukost 08.30 Utelek Planerade aktiviteter 10.00 Frukt 11.00 Knatten och Krabaten äter lunch 11.40 Filuren äter lunch Lugna aktiviteter/Vila 14.00 Mellanmål, mjölk och smörgås 15.00 Alla avdelningarna träffas och är tillsammans ute på gården 16.00 Fruktstund 17.00 Spelevinken stänger

Kost

Vår kokerska lagar näringsrik och god mat och vi ser måltiderna som viktiga stunder på dagen. Att brödet är hembakt och maten lagas från grunden är naturligt för oss. Vi strävar efter att göra ekologiska och närproducerade inköp. Färsk frukt och grönsaker serveras dagligen. Barn som äter specialkost lagas det särskild mat till. På Spelevinken vill vi ha lugna och trevliga måltidsstunder då vi kan samtala med varandra. Samtalen handlar bland annat om mat och om matens betydelse för hälsan. Vi uppmuntrar barnen att smaka på allt men har inga krav på tomma tallrikar. Barnen har rätt att själva säga ifrån om de är mätta eller inte tycker om. De tränar på att dela/skala/bre/hälla och att lägga upp mat, be om mer på ett artigt sätt och att skicka till sina kamrater.

Lokalvård och Hygien

Lokalerna städas regelbundet. Vi försöker hålla nere användningen av kemikalier och använder miljövänliga preparat. När vi gör inköp av förbrukningsmaterial såsom näsdukar, pappershanddukar, toalettpapper osv söker vi miljövänliga alternativ.