Förskolan
© Spelevinken Förskola Ekonomisk Förening

Verksamheten

Vårt mål är att bedriva en rolig, trygg och lärorik

verksamhet för alla Spelevinkens barn.

Vi som arbetar på Spelevinken tycker det är viktigt att vi tillgodoser alla barns behov varje dag! Vi lägger stor vikt vid att varje barn blir sett och lyssnat till av vuxna hela dagen. Barnen behandlas utifrån deras unika förutsättningar eftersom pedagogerna känner barnen och dess behov väl. Pedagogerna är demokratiska, solidariska och respektfulla i samvaron med barnen och varandra, och på så sätt tillägnar sig barnen etiska värden. Pedagogerna strävar efter att vara goda förebilder, är tydliga och sätter adekvata gränser. I leken tillsammans med andra barn utvecklar barnen sin sociala kompetens. Det är i leken som barn tränar förmågan att vara en kamrat och att ha kamrater. I leken lär man sig också att vara rädd om material och miljön. Vid konflikter får barnen stöd och vägledning att lösa dessa. Det kan vara hjälp med att sätta ord på känslor, och/eller att reda ut vad som hänt. Barnen uppmuntras att bry sig om varandra, att hjälpa varandra och att glädjas åt varandras lycka/ framsteg.

Miljö och material

Vi har material tillgängligt för att barnen själva ska kunna nå och plocka fram det som barnen känner sig intresserade av. Vi uppmuntrar barnen att försöka själva och att prova på nya saker. Pedagogerna gör det möjligt med tid för lek som leder till att barnen utvecklar sin förmåga att fungera i grupp. Barnen involveras i arbetet med våra gemensamma regler och på så sätt tar barnen även mer ansvar för dem. På Spelevinken anpassar vi de rum vi har och lekmaterialet efter barnens åldrar, intressen och behov. Barnen ska själva kunna välja vad de vill göra men också ges utmaningar och stimulans till lärande genom leken. Våra olika lekrum innehåller olika material och kan anpassas om utefter barnens önskemål. Materialet är sorterat för att lättare ge barnen en överblick om vad som finns och för att se mer inbjudande ut. Efter avslutad aktivitet uppmanas barnen att plocka ihop.

Hur utvecklas barnens Skapande, Motoriska, Språkliga,

Matematiska och Naturvetenskaplig förmåga?

Vi har regelbundet drama och gymnastik i lekhallen eller ute, och ibland rockar vi loss till rörelsesånger där vi tränar motorik, balans, koordination och kroppsuppfattning. Med massor av sång, rim och ramsor på våra planerade samlingar, under blöjbytet eller andra spontana stunder under dagen tränas barnens språkliga förmåga. Vi har dagliga sagostunder med högläsning. Böcker som utvecklar och berikar barnens språk finns tillgängligt att bläddra i. Vår lugna atmosfär ger pedagogerna tid att bekräfta och kommunicera med alla barn varje dag. Barnens matematiska förmåga utmanas dagligen genom att t ex räkna köttbullar på tallriken, barn på samlingen eller dela äpplet i halvor och sen i fjärdedelar. Andra utmaningar där de får lösa enkla matematiska problem kan vara ”Hur högt kan man bygga?” eller begrepp såsom bakom, framför, under osv. Spel, pussel, våg, lego, plusplus, geomag och timglas är också exempel på material som finns tillgängligt och som övar den matematiska förmågan. Med hjälp av små utflykter i närmiljön, faktaböcker och enkla experiment lär barnen sig att förstå sin egen delaktighet i naturen. Barnen är med och planterar växter på gården och lär sig värna om växter, buskar och träd.

Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. På Spelevinken gör pedagogerna barnens röster hörda genom att lyssna på och respektera deras tankar och åsikter. Pedagogerna tar tillvara på det som vi ser eller hör att barnen är intresserade av och väljer aktiviteter utifrån det. I planeringen av verksamheten utgår vi från barnens ideér, erfarenheter, tankar och initiativ. Ibland röstar vi om t ex utflyktsmål eller aktiviteter och då bestämmer majoriteten. Barnen får ta ansvar efter mognad.

Traditioner

Vi firar traditioner såsom lucia, midsommar osv så att barnen ska bli medvetna om sitt kulturarv. Genom hjälp av modermålslärare och föräldrar uppvuxna i andra länder kan vi få värdefull information om andra länders traditioner som vi kan använda oss av i verksamheten. Det kan vara i form av sång, dans eller spännande exotiska maträtter. Genom att de vuxna uppmärksammar våra barns olika kulturer, traditioner och olikheter/likheter utvecklar barnen sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Flerspråkighet

Vi har ett nära samarbete med våra modermålslärare. Vi tar tillvara den kunskap som vi får och arbetar för att de olika kulturer som finns på Spelevinkens blir en naturlig del av vår dagliga verksamhet.

Att börja på förskolan

Alla inskolningar är unika och vi utgår alltid från barnet. Vi måste hela tiden vara uppmärksamma på vad just ditt barn behöver. Ibland går det fortare och ibland tar det längre tid än beräknat. Det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga för att barnet ska känna sig trygg. Det är många nya intryck för barnet att ta in när det börjar på förskolan, nya lukter, ljud, lekytor, rutiner osv. Nya intryck gör att barnet blir tröttare på förskolan än ni är van hemma. Därför börjar vi alltid med korta dagar för att barnet sakta ska vänja sig vid den nya miljön. När barnet visar sig trygg på förskolan är inskolningen klar. Barn behöver inte träna på att komma tidigt eller stanna på eftermiddagarna även om barnets tider efter inskolningsperioden kommer att omfatta det. Att låta barnet få kortare dagar under inskolningen ger en lugnare start och invänjning.

Föräldrainflytande

Den dagliga kontakten mellan pedagoger och vårdnadshavarna sker vid lämning och hämtning. Då finns oftast möjlighet till kortare samtal kring barnet. Vid våra utvecklingssamtal som sker en gång per år, eller oftare vid behov, har pedagogen och vårdnadshavarna möjlighet till längre samtal. Vi välkomnar även vårdnadshavarna att ringa eller maila om det finns några funderingar kring barnet eller verksamheten. På vår digitala portal foraldramotet.sundsvall.se finns information i form av nyhetsbrev och bilder mm kring det som händer på Spelevinken. Där kan bara de som arbetar här och vårdnadshavare vars barn går på förskolan, logga in. Föräldramöten På hösten bjuder vi in till föräldramöte. På våren brukar personalen bjuda in alla Spelevinkens vårdnadshavarna på middag. Där skapar vi en plats för föräldrarna att lära känna varandra och oftast under kvällen kommer någon intressant föreläsare som gäst. Våren 2016 hade vi Räddningstjänsten på besök som förevisade Barn HLR och första hjälpen och våren 2017 hade vi en föreläsning om hur man kan bemöta sina barn på ett bra sätt i olika situationer.
Spelevinken
Förskolan Spelevinken
© Spelevinken Förskola Ekonomisk Förening

Verksamheten

Vårt mål är att bedriva en

rolig, trygg och lärorik

verksamhet för alla

Spelevinkens barn.

Vi som arbetar på Spelevinken tycker det är viktigt att vi tillgodoser alla barns behov varje dag! Vi lägger stor vikt vid att varje barn blir sett och lyssnat till av vuxna hela dagen. Barnen behandlas utifrån deras unika förutsättningar eftersom pedagogerna känner barnen och dess behov väl. Pedagogerna är demokratiska, solidariska och respektfulla i samvaron med barnen och varandra, och på så sätt tillägnar sig barnen etiska värden. Pedagogerna strävar efter att vara goda förebilder, är tydliga och sätter adekvata gränser. I leken tillsammans med andra barn utvecklar barnen sin sociala kompetens. Det är i leken som barn tränar förmågan att vara en kamrat och att ha kamrater. I leken lär man sig också att vara rädd om material och miljön. Vid konflikter får barnen stöd och vägledning att lösa dessa. Det kan vara hjälp med att sätta ord på känslor, och/eller att reda ut vad som hänt. Barnen uppmuntras att bry sig om varandra, att hjälpa varandra och att glädjas åt varandras lycka/ framsteg.

Miljö och material

Vi har material tillgängligt för att barnen själva ska kunna nå och plocka fram det som barnen känner sig intresserade av. Vi uppmuntrar barnen att försöka själva och att prova på nya saker. Pedagogerna gör det möjligt med tid för lek som leder till att barnen utvecklar sin förmåga att fungera i grupp. Barnen involveras i arbetet med våra gemensamma regler och på så sätt tar barnen även mer ansvar för dem. På Spelevinken anpassar vi de rum vi har och lekmaterialet efter barnens åldrar, intressen och behov. Barnen ska själva kunna välja vad de vill göra men också ges utmaningar och stimulans till lärande genom leken. Våra olika lekrum innehåller olika material och kan anpassas om utefter barnens önskemål. Materialet är sorterat för att lättare ge barnen en överblick om vad som finns och för att se mer inbjudande ut. Efter avslutad aktivitet uppmanas barnen att plocka ihop.

Hur utvecklas barnens Skapande,

Motoriska, Språkliga, Matematiska

och Naturvetenskaplig förmåga?

Vi har regelbundet drama och gymnastik i lekhallen eller ute, och ibland rockar vi loss till rörelsesånger där vi tränar motorik, balans, koordination och kroppsuppfattning. Med massor av sång, rim och ramsor på våra planerade samlingar, under blöjbytet eller andra spontana stunder under dagen tränas barnens språkliga förmåga. Vi har dagliga sagostunder med högläsning. Böcker som utvecklar och berikar barnens språk finns tillgängligt att bläddra i. Vår lugna atmosfär ger pedagogerna tid att bekräfta och kommunicera med alla barn varje dag. Barnens matematiska förmåga utmanas dagligen genom att t ex räkna köttbullar på tallriken, barn på samlingen eller dela äpplet i halvor och sen i fjärdedelar. Andra utmaningar där de får lösa enkla matematiska problem kan vara ”Hur högt kan man bygga?” eller begrepp såsom bakom, framför, under osv. Spel, pussel, våg, lego, plusplus, geomag och timglas är också exempel på material som finns tillgängligt och som övar den matematiska förmågan. Med hjälp av små utflykter i närmiljön, faktaböcker och enkla experiment lär barnen sig att förstå sin egen delaktighet i naturen. Barnen är med och planterar växter på gården och lär sig värna om växter, buskar och träd.

Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. På Spelevinken gör pedagogerna barnens röster hörda genom att lyssna på och respektera deras tankar och åsikter. Pedagogerna tar tillvara på det som vi ser eller hör att barnen är intresserade av och väljer aktiviteter utifrån det. I planeringen av verksamheten utgår vi från barnens ideér, erfarenheter, tankar och initiativ. Ibland röstar vi om t ex utflyktsmål eller aktiviteter och då bestämmer majoriteten. Barnen får ta ansvar efter mognad.

Traditioner

Vi firar traditioner såsom lucia, midsommar osv så att barnen ska bli medvetna om sitt kulturarv. Genom hjälp av modermålslärare och föräldrar uppvuxna i andra länder kan vi få värdefull information om andra länders traditioner som vi kan använda oss av i verksamheten. Det kan vara i form av sång, dans eller spännande exotiska maträtter. Genom att de vuxna uppmärksammar våra barns olika kulturer, traditioner och olikheter/likheter utvecklar barnen sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Flerspråkighet

Vi har ett nära samarbete med våra modermålslärare. Vi tar tillvara den kunskap som vi får och arbetar för att de olika kulturer som finns på Spelevinkens blir en naturlig del av vår dagliga verksamhet.

Att börja på förskolan

Alla inskolningar är unika och vi utgår alltid från barnet. Vi måste hela tiden vara uppmärksamma på vad just ditt barn behöver. Ibland går det fortare och ibland tar det längre tid än beräknat. Det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga för att barnet ska känna sig trygg. Det är många nya intryck för barnet att ta in när det börjar på förskolan, nya lukter, ljud, lekytor, rutiner osv. Nya intryck gör att barnet blir tröttare på förskolan än ni är van hemma. Därför börjar vi alltid med korta dagar för att barnet sakta ska vänja sig vid den nya miljön. När barnet visar sig trygg på förskolan är inskolningen klar. Barn behöver inte träna på att komma tidigt eller stanna på eftermiddagarna även om barnets tider efter inskolningsperioden kommer att omfatta det. Att låta barnet få kortare dagar under inskolningen ger en lugnare start och invänjning.

Föräldrainflytande

Den dagliga kontakten mellan pedagoger och vårdnadshavarna sker vid lämning och hämtning. Då finns oftast möjlighet till kortare samtal kring barnet. Vid våra utvecklingssamtal som sker en gång per år, eller oftare vid behov, har pedagogen och vårdnadshavarna möjlighet till längre samtal. Vi välkomnar även vårdnadshavarna att ringa eller maila om det finns några funderingar kring barnet eller verksamheten. På vår digitala portal foraldramotet.sundsvall.se finns information i form av nyhetsbrev och bilder mm kring det som händer på Spelevinken. Där kan bara de som arbetar här och vårdnadshavare vars barn går på förskolan, logga in. Föräldramöten På hösten bjuder vi in till föräldramöte. På våren brukar personalen bjuda in alla Spelevinkens vårdnadshavarna på middag. Där skapar vi en plats för föräldrarna att lära känna varandra och oftast under kvällen kommer någon intressant föreläsare som gäst. Våren 2016 hade vi Räddningstjänsten på besök som förevisade Barn HLR och första hjälpen och våren 2017 hade vi en föreläsning om hur man kan bemöta sina barn på ett bra sätt i olika situationer.